Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

--------------------------------------------------

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Clixale Pte Ltd, Singapore ("TaoTemple"). Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar TaoTemple. TaoTemple biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze website, voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, accepteert u onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en /of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of makers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de website te bezoeken of een deel van de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet bezoeken en geen Diensten gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel zijn toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Site nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst, betekent acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land waar u woont en dat u ons uw toestemming heeft gegeven aan uw personen ten laste die minderjarigen mogen deze website gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag geen wetten van uw land overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service.
U mag geen wormen of virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.
Schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (anders dan creditcardgegevens) in een niet-versleutelde vorm kan worden verzonden en kan bestaan ​​uit (a) verzending via verschillende netwerken en (b) aanpassingen om zich aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.
De kopjes die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website bij te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat kleuren correct op uw computerscherm verschijnen.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of ontvangen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die vanaf dezelfde klantaccount of creditcard zijn geplaatst en/of op bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer details.

SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen toezicht, controle of controle hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring van welke aard dan ook. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools die via de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante derde partij.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij hebben geen garantie, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde Inzendingen (bijv. Wedstrijdinzendingen) of creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of ander materiaal indient waar wij niet om vragen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen" ") ), stemt u ermee in dat we alle opmerkingen die u ons op elk medium op elk moment en zonder beperking verstrekt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet verplicht om (1) Opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen, of (3) te reageren op Opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden zullen schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders of ons of derden misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van persoonlijke gegevens via de winkel is onderworpen aan onze richtlijnen voor gegevensbescherming. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als enige informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder kennisgeving (ook nadat u uw een bestelling hebt geplaatst).
We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Elke update- of vernieuwingsdatum die wordt toegepast op de Service of een gerelateerde website moet worden opgevat als een indicatie dat informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om te vragen of deel te nemen aan illegale activiteiten; (c) het schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie indienen; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We geven geen garantie, verklaring of garantie dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen stopzetten.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u ter beschikking worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen TaoTempel, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Service of producten die via de Service zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook, de sic h die voortvloeit uit uw gebruik van de Service of inhoud (of producten) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in TaoTempel en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims of claims, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zoals bepaling zijnde de De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen worden niet aangetast.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u tekortschiet, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en met de datum van beëindiging; en/of we kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.
Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de partij die de tekst heeft geschreven.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee we u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gestuurd naar hallo@taompel.de.


-------------------------------------------------- ---